Quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối: Ngày 1/ 2/ 2023

1. Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư này giải thích những gì bạn có thể kỳ vọng từ chúng tôi và những gì chúng tôi cần từ bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, Taptap Send Payments Co. (“Taptap Send”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ tài chính cho người dùng Hoa Kỳ (ví dụ: thông tin liên quan đến thanh toán) như đã nêu trong Thông báo về quyền riêng tư của người tiêu dùng theo Đạo luật Grammm-Leach-Bliley (GLBA). Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Thông báo về quyền riêng tư của người tiêu dùng và thông báo này, Thông báo về quyền riêng tư của người tiêu dùng sẽ được ưu tiên áp dụng cho các dịch vụ tài chính như vậy.

Taptap Send cung cấp một nền tảng và dịch vụ phần mềm giúp các cá nhân gửi tiền đến các thị trường mới nổi. Chúng tôi thu thập dữ liệu về khách hàng và người nhận của họ (“Dữ liệu”) khi họ sử dụng nền tảng, dịch vụ và trang web của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu.

Trong chính sách quyền riêng tư này, đôi khi chúng tôi sử dụng từ “Bạn”. “Bạn” có thể là Khách truy cập vào một trong các trang web của chúng tôi, khách hàng của một hoặc nhiều Dịch vụ của chúng tôi (“Khách hàng”) hoặc người trả tiền/ người nhận của Khách hàng (“Người nhận”). Chính sách này không áp dụng cho các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba ngay cả khi chúng liên kết với Dịch vụ của chúng tôi và bạn nên xem xét cẩn thận các thông lệ về quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Nếu bạn phản đối các thông lệ được mô tả trong chính sách này, bạn nên (a) xóa cookie khỏi máy tính sau khi rời khỏi trang web của chúng tôi và (b) ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể thay đổi Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ đăng tải mọi thay đổi và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi đăng tải bất kỳ thay đổi nào có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư bất cứ khi nào bạn tương tác với chúng tôi để luôn nắm rõ các thông lệ về thông tin của chúng tôi và cách bạn có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư của mình.

 

2. Cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn

Chúng tôi nhận Dữ liệu từ người truy cập vào trang web của chúng tôi và Khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng dữ liệu là hoạt động thiết yếu để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và giữ cho Dịch vụ được an toàn. Dữ liệu giúp chúng tôi tăng độ an toàn cho hoạt động thanh toán trực tuyến của bạn, đồng thời giảm rủi ro gian lận, rửa tiền và các hoạt động gây hại khác. Thông thường, Dữ liệu có thể được phân loại thành dữ liệu trực tiếp xác định danh tính của bạn (“Thông tin cá nhân”) và dữ liệu liên quan đến hoạt động của bạn (“Thông tin hoạt động”).

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ bảo mật của chúng tôi. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ Transport Layer Security (Giao thức bảo mật tầng giao vận). Bạn có trách nhiệm giữ bí mật mọi mật khẩu chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu này với bất kỳ ai khác và không sử dụng mật khẩu này cho các dịch vụ hoặc sản phẩm khác.

3. Thu thập thông tin cá nhân

Bạn có thể phải cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân để đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này bao gồm những thông tin sau về chính bạn và người nhận:

●          Tên

●          Địa chỉ

●          Ngày sinh

●          Nơi sinh

●          Địa chỉ email

●          Thông tin nhân khẩu học (ví dụ: giới tính, nghề nghiệp)

●          Số điện thoại

●          Bằng chứng nhận dạng của bạn (ví dụ: thông tin hộ chiếu, số an sinh xã hội)

●          Thông tin tài chính (bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thông tin tài khoản ngân hàng),

●          Lý do thanh toán

●          Vị trí địa lý

●          Số CMND/CCCD và/hoặc bản sao CMND/CCCD có ảnh do chính phủ cấp

●          Mô tả cá nhân, bao gồm cả trạng thái nghề nghiệp

●          Ảnh (ví dụ: ảnh tự chụp)

●          Địa chỉ IP

●          ID thiết bị

●          Cài đặt thiết bị (ví dụ: tùy chọn ngôn ngữ, múi giờ)

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn khác. Ví dụ: chúng tôi có thể:

●          Truy xuất tên liên quan đến các số điện thoại cụ thể từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi; và

●          Xác minh danh tính của bạn trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba (ví dụ: Cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEP) hoặc cơ sở dữ liệu trừng phạt) cho mục đích chống rửa tiền và gian lận.

4.         Thu thập thông tin hoạt động

Chúng tôi cũng tự động thu thập Thông tin hoạt động dựa trên việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này sẽ bao gồm các hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi hoặc các hành động được thực hiện trên nền tảng thanh toán của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập:

●          Thông tin chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm vị trí địa lý của giao dịch;

●          Thông tin kỹ thuật, bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với Internet, thông tin đăng nhập của bạn, loại trình duyệt và phiên bản, cài đặt múi giờ, loại và phiên bản trình duyệt bổ trợ, hệ điều hành và nền tảng;

●          Thông tin về lần truy cập của bạn, bao gồm URL clickstream đến, thông qua và từ Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi (bao gồm ngày và giờ); thời gian phản hồi của trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác trang, phương pháp được sử dụng để duyệt ra khỏi trang; và

●          Bất kỳ số điện thoại nào được sử dụng để gọi cho trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi cũng như bản ghi âm cuộc gọi đó. Bằng cách tiếp tục nói chuyện với nhân viên hỗ trợ khách hàng sau khi gọi cho trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập dữ liệu này.

Trang web của chúng tôi cũng sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên Trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện Trang web của mình. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.

Thông tin cá nhân và Thông tin hoạt động mà chúng tôi thu thập được lưu trữ tuân thủ các nghĩa vụ quản lý khác nhau của chúng tôi về chống rửa tiền và gian lận.

5.         Sử dụng dữ liệu

Khi bạn đăng ký thực hiện các khoản thanh toán thông qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn ký hợp đồng với chúng tôi để thực hiện các khoản thanh toán này thay mặt bạn. Chúng tôi phải xử lý Dữ liệu của bạn để hoàn thành hợp đồng này. Ngoài ra, luật pháp yêu cầu chúng tôi thu thập, xử lý và lưu giữ Dữ liệu của bạn để thực hiện các nghĩa vụ quản lý chống rửa tiền của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn cho các mục đích kinh doanh sau đây:

●          Thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến hợp đồng của bạn với chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi;

●          Cung cấp, duy trì, cá nhân hóa, tối ưu hóa và cải thiện Dịch vụ, bao gồm nghiên cứu và phân tích liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, hoặc ghi nhớ bạn thời điểm bạn rời đi và quay lại Dịch vụ;

●          Cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

●          Cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn trong các hoạt động tiếp thị, quảng cáo hoặc thông tin liên lạc khác mà bạn có thể đăng ký;

●          Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các hoạt động có thể vi phạm chính sách của chúng ta hoặc gian lận hoặc bất hợp pháp.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin từ Dịch vụ với nhau và thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ hồ sơ kinh doanh của chúng tôi hoặc từ các nguồn của bên thứ ba.

Taptap Send sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu của bạn cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo nếu bạn “chọn tham gia” vào những mục đích sử dụng như vậy và bạn có thể rút lại quyền này bất kỳ lúc nào. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@taptapsend.com.

Là một tổ chức tài chính được quản lý, chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu trữ một số Dữ liệu của bạn sau khi bạn chấm dứt quan hệ với chúng tôi. Sau thời gian đó, Dữ liệu của bạn sẽ chỉ được truy cập hoặc xử lý nếu thực sự cần thiết. Chúng tôi sẽ luôn xóa Dữ liệu không còn được pháp luật liên quan yêu cầu.

6.         Chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu để đảm bảo rằng chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp Dịch vụ bạn đã ký hợp đồng.

Taptap Send có thể chia sẻ Thông tin cá nhân và Thông tin hoạt động của bạn với:

●          Các chi nhánh thuộc Tập đoàn Taptap Send. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu với các thành viên của Tập đoàn Taptap Send (nghĩa là các tổ chức dưới sự kiểm soát chung của Taptap Send Inc.) để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;

●          Các Nhà cung cấp dịch vụ của Taptap Send. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi xử lý thanh toán (ví dụ như ngân hàng, nhà mạng di động), tổ chức trang web, phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng liên quan, dịch vụ khách hàng, gửi email, kiểm tra và xác minh danh tính;

●          Bên thứ ba được bạn cho phép. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu với các bên được Khách hàng ủy quyền trực tiếp để nhận Dữ liệu, chẳng hạn như khi một Khách hàng ủy quyền cho một nhà cung cấp ứng dụng bên thứ ba truy cập thông tin Taptap Send của Khách hàng thông qua hệ thống hoặc phần mềm riêng của bên thứ ba. Việc sử dụng Dữ liệu của bên thứ ba được ủy quyền phải tuân theo chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba và bất kỳ thỏa thuận nào mà Khách hàng có với bên thứ ba.

●          (Các) Tổ chức tài chính được ủy quyền. Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu với tổ chức tài chính có tài khoản bạn đã chỉ định cho giao dịch gửi hoặc nhận. Bằng cách yêu cầu thanh toán, bạn đồng ý chia sẻ Dữ liệu bởi và giữa cả Taptap Send và (các) Tổ chức tài chính liên quan khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ thanh toán.

●          Bên kế nhiệm quyền lợi. Chúng tôi sẽ chia sẻ Dữ liệu với các bên thứ ba trong trường hợp tái cơ cấu, sáp nhập, bán, liên doanh, phân công, chuyển nhượng hoặc sắp xếp khác tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm liên quan đến phá sản hoặc thủ tục tương tự); và

●          Cho mục đích an toàn, pháp lý và thực thi pháp luật. Chúng tôi sử dụng và tiết lộ Dữ liệu khi chúng tôi cho việc đó là cần thiết: (i) theo luật pháp hiện hành, hoặc các quy tắc của phương thức thanh toán; (ii) để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi; (iii) để bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi và/hoặc của các công ty liên kết của chúng tôi, bạn hoặc các bên khác (iv) phản hồi các yêu cầu của tòa án, các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan quản lý và các cơ quan công và chính phủ khác, trong đó có thể bao gồm các cơ quan bên ngoài quốc gia cư trú của bạn.

7.         Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ bảo mật của chúng tôi. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ Transport Layer Security (Giao thức bảo mật tầng giao vận). Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin về bạn không bị mất, đánh cắp, sử dụng sai và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy hoại. Nếu bạn cảm thấy tương tác của bạn với chúng tôi không còn bảo mật (ví dụ như bạn tin rằng thông tin đăng nhập của bạn hoặc thông tin bảo mật khác đã bị xâm phạm), vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

8.         Lưu trữ dữ liệu của bạn

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến, lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi hoặc các chi nhánh, nhà thầu phụ hoặc bên xử lý thanh toán đối tác của chúng tôi duy trì cơ sở. Luật pháp ở các quốc gia khác về thông tin cá nhân có thể khác với luật pháp của tiểu bang hoặc quốc gia của bạn.  Mọi hoạt động chuyển tiền như vậy sẽ tuân thủ các biện pháp bảo vệ theo yêu cầu của luật pháp liên quan. Dữ liệu này cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ, người làm việc cho chúng tôi hoặc một trong những nhà cung cấp hoặc bên xử lý thanh toán của chúng tôi. Những nhân viên này có thể tham gia hoàn thành yêu cầu thanh toán của bạn, xử lý chi tiết thanh toán và cung cấp dịch vụ hỗ trợ, trong số những việc khác. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này.

9.         Quyền liên quan ở California

Cư dân California có quyền được hưởng một số quyền nhất định theo Đạo luật Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (“CCPA”):

●          Quyền truy cập. Bạn có thể yêu cầu truy cập vào Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và duy trì về bạn (cùng với thông tin liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin) trong vòng mười hai (12) tháng qua sau khi xác minh thích hợp. Bạn chỉ có thể thực hiện các yêu cầu như vậy hai (2) lần mỗi mười hai (12) tháng.

●          Quyền xóa. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin cá nhân được thu thập và duy trì về bạn, tuân theo một số ngoại lệ nhất định. Sau khi yêu cầu của bạn được xác minh và chúng tôi xác định rằng chúng tôi được yêu cầu xóa thông tin đó theo luật pháp hiện hành, chúng tôi sẽ xóa Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa Thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi cần lưu giữ thông tin của bạn theo một hoặc nhiều trường hợp ngoại lệ được liệt kê trong CCPA. Vui lòng lưu ý rằng hồ sơ yêu cầu xóa có thể được lưu giữ theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

●          “Không bán thông tin cá nhân của tôi” Bạn có quyền chọn không tham gia “bán” Thông tin cá nhân (thuật ngữ “bán” được định nghĩa trong CCPA). Chúng tôi không “bán” Thông tin cá nhân. Chúng tôi không biết về bất kỳ “việc bán” Thông tin cá nhân nào của bất kỳ cá nhân nào dưới mười sáu (16) tuổi.

●          Quyền chống phân biệt. Bạn có quyền không bị đối xử phân biệt vì đã thực hiện các quyền của mình theo quy định của CCPA.

Cách thực hiện quyền của bạn

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo phần này bằng cách:                      

●          Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@taptapsend.com

●          Gọi cho chúng tôi theo số +1 833 916 0670

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi nhanh chóng và trong mọi trường hợp trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn yêu cầu. Chỉ có bạn, hoặc người mà bạn ủy quyền hành động thay mặt cho bạn, mới có thể đưa ra yêu cầu liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi phải thực hiện các biện pháp xác minh danh tính của bạn trước khi xử lý yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp đầy đủ thông tin cho mục đích xác minh (bao gồm tên, họ, tên đệm, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ của bạn) và chúng tôi có thể không xử lý yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để xác minh yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng cần xác minh thẩm quyền của bất kỳ người nào hành động thay mặt cho bạn, chẳng hạn như bằng cách đảm bảo họ có giấy tờ thích hợp để xác thực thẩm quyền đó.

10.  Đối tác của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi thỉnh thoảng có thể chứa liên kết đến và từ các trang web của mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo và công ty liên kết của chúng tôi.  Nếu bạn truy cập vào một liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, vui lòng lưu ý rằng các trang web này có chính sách quyền riêng tư của riêng họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những chính sách đó.  Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.

11.  Thay đổi đối với Chính sách này

Mọi thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ được đăng trên trang này và được thông báo qua email hoặc trong Ứng dụng khi thích hợp Vui lòng kiểm tra thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@taptapsend.com.