Cash Pick up at Viettel Stores / MBBank

Làm sao để rút tiền tại quầy Viettel Store hoặc MBBank?

Taptap Send là gì?

Đoạn mã này là gì?

Nhân viên tại quầy thắc mắc tại sao mã nhận tiền của tôi dài hơn đoạn mã mà họ quen sử dụng, thường chỉ có từ 8 đến 10 kí tự.

Quy trình nhận tiền với đoạn mã này có khác với quy trình nhận tiền cho giao dịch trong nước?

Sau khi nhập đủ các thông tin cần thiết, nhân viên tại quầy không thế tiếp tục bước tiếp theo bởi vì "Trường thông tin có chứa kí tự đặc biệt". Tôi phải làm gì?

Nhân viên đã nhập đúng, đủ thông tin, nhưng hệ thống báo lỗi, không thể in biên nhận. Tôi nên làm gì?

Sau khi xuất xong biên nhận, tôi sẽ nhận được tiền ngay tại quầy?

Làm sao nhân viên biết được khi nào giao dịch thành công để đưa tiền cho khách hàng?