THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

 Cậpnhật lần cuối: 30 tháng 7 năm 2021  

1.                 TỔNG QUAN

1.1.                 Cácđiều khoản và điều kiện này (“Thỏa thuận”)chi phối các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng ứng dụng “Taptap Send™” (“Ứng dụng”) của bạn để chuyển tiềnquốc tế không thường xuyên đến bất kỳ Người nhận hợp lệ nào (“Dịch vụ”). Bằng cách truy cập, đăngký và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận. Nếu bạn khôngmuốn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận thì bạn không nên truy cập, đăng ký hoặc sửdụng Dịch vụ. Ngôn ngữ của Thỏa thuận này là tiếng Anh và tất cả các Dịch vụ,Chỉ thị thanh toán và Chuyển tiền được thực hiện liên quan đến Thỏa thuận nàysẽ ở tiếng Anh.

1.2.                 TrongThỏa thuận này, các thuật ngữ “Taptap Send”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi”nói đến Taptap Send Payments Co. (“TaptapSend”), cùng với các nhân viên, giám đốc, công ty liên kết, người kế nhiệmvà người được chuyển nhượng. Taptap Send là công ty ở Delaware, với văn phòngđăng ký tại địa chỉ 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808.Taptap Send được đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới thực thi luật pháp về tội phạm tài chính (“FinCEN”) (mã đăng ký 31000180079144)và giữ giấy phép phát chuyển tiền (hoặc tương đương theo luật định) tại nhiềutiểu bang và khu vực pháp lý ở Hoa Kỳ. Danh sách giấy phép mà Taptap Sendhiện nắm giữ có ở đây.

1.3.                 Cácthuật ngữ “bạn” và “của bạn” nói đến người dùng Dịch vụ, như Người gửi (nhưđược định nghĩa dưới đây), Người nhận (như được định nghĩa dưới đây), ngườidùng khác hoặc khách truy cập trang web.

1.4.                 Thỏathuận này có hiệu lực từ ngày bạn truy cập, đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ lầnđầu và sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi hoặc bạn chấm dứt (theo Phần 14).Thỏa thuận có thể thay đổi theo thời gian (theo Phần 13), nhưng những thay đổisẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày được thông báo cho bạn và sẽ không thay đổi cácđiều khoản áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn trước đây.

2.                 ĐỊNH NGHĨA

“Quốc gia đích” nghĩalà quốc gia mà Người nhận nhận tiền thông qua Dịch vụ.

“Lỗi” có ý nghĩa được trình bày trong Phần8.1.

“Mật khẩu” bao gồm Mã số nhận dạng cá nhân “mã PIN” hoặc thông tin đăng nhập khácmà chúng tôi có thể chọn chấp nhận.

“Công cụ thanh toán” nghĩalà công cụ thanh toán hợp lệ được dùng để khởi tạo Chỉ thị thanh toán, chẳnghạn như thẻ ghi nợ.

“Chỉ thị thanh toán” nghĩalà một chỉ thị cụ thể mà bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện Chuyển tiền.

“Số tiền thanh toán” nghĩalà số tiền được thanh toán, sau khi chuyển đổi ngoại hối, sang tài khoản củaNgười nhận không bao gồm Phí dịch vụ.

“Người nhận” nghĩa là người nhậntiền vào tài khoản do Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp theo Chỉ thị thanh toánđược gửi thông qua Dịch vụ.

“Chương trình giới thiệu”nghĩa là bất kỳ chương trình nào do Taptap Send vận hành tùy từng thời điểmmà Người gửi có thể được quyền nhận phần thưởng khi thực hiện một số hành độngđủ điều kiện nhất định.

“Người gửi” nghĩa là ai đó sửdụng Dịch vụ để gửi tiền.

“Số tiền gửi” nghĩa là số tiềnNgười gửi muốn gửi đến Người nhận, trừ đi bất kỳ Phí dịch vụ hiện hành nào vàtrước mọi chuyển đổi ngoại hối.

“Phí dịch vụ” nghĩa là phí củachúng tôi (có thể khác nhau tùy vào đích đến của Người gửi và Người nhận cũngnhư Số tiền gửi), sẽ được trình bày cho bạn trước khi xác nhận Chỉ thị thanhtoán. Các khoản thuế và lệ phí khác có thể tồn tại và không được thanh toánthông qua hoặc áp đặt bởi chúng tôi (ví dụ như phí rút tiền di động).

“Nhà cung cấp dịch vụ” nghĩalà ngân hàng tại địa phương, người điều hành mạng di động hoặc nhà cung cấpdịch vụ bên thứ ba khác tại một Quốc gia đích (mà chúng tôi thuê để cung cấpDịch vụ) cung cấp tài khoản cho Người nhận.

“Chuyển tiền” nghĩa là việcchuyển tiền thông qua Dịch vụ.

“Lịch sử chuyển tiền” nghĩalà hồ sơ Chuyển tiền của bạn trên Ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể truy cậphồ sơ này bằng cách sử dụng chi tiết đăng ký email và Mật khẩu của bạn.

3.                 SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1.                 Dịchvụ này cho phép bạn chuyển tiền quốc tế đến Người nhận có tài khoản tại cácNhà cung cấp dịch vụ nhất định ở các Quốc gia đích.

3.2.                 Đểđăng ký Dịch vụ, hãy tải xuống Ứng dụng (ví dụ: từ Apple App Store hoặc GooglePlay) và làm theo hướng dẫn. Khi đăng ký Dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoảncủa Thỏa thuận này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có trong Ứngdụng và trên trang web của chúng tôi https://www.taptapsend.com/privacy-policy.

3.3.                 Saukhi đăng ký Dịch vụ, bạn có thể:

    3.3.1.                 gửiChỉ thị thanh toán; và

    3.3.2.                 xemthông tin Chuyển tiền của bạn, bao gồm Chuyển tiền hiện tại và trước đó.

3.4.                 Bạnphải sử dụng Công cụ thanh toán hợp lệ để lập Chỉ thị thanh toán thông quaDịch vụ.

3.5.                 Bạncó thể gửi Chỉ thị thanh toán (hoặc quản lý việc sử dụng Dịch vụ) bằng cáchđăng nhập vào Ứng dụng bằng tên người dùng và Mật khẩu của bạn rồi nhập hoặcchọn Số tiền gửi và thông tin liên quan, sau đó nhấp “Gửi” trên trang xácnhận. Bằng cách nhấp vào “Gửi” bạn cho phép và đồng ý để Taptap Send tínhphí Công cụ thanh toán của bạn theo Số tiền gửi, mọi khoản thuế ápdụng sẽ được chúng tôi tính, và mọi khoản Phí dịch vụ. Trong hầu hếtcác trường hợp, Số tiền thanh toán sẽ được chuyển ngay lập tức đến Người nhậnsau khi chúng tôi nhận được Chỉ thị thanh toán; trong những trường hợp đó, trừkhi có quy định khác trong Thỏa thuận này, bạn sẽ không thể hủy Chuyển tiền vànhận hoàn tiền.

3.6.                 Vìlý do bảo mật, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập lại Mật khẩu để hoàn tất Chỉthị thanh toán hoặc truy cập một số chức năng nhất định trong Ứng dụng.

3.7.                 Khibạn bắt đầu một Chỉ thị thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thôngbáo về Phí dịch vụ mà bạn sẽ phải trả (nếu có), mọi khoản thuế áp dụng màchúng tôi tính và tỷ giá hối đoái áp dụng mà bạn sẽ nhận được. Số tiền chínhxác nhận được bởi Người nhận cũng có thể ít hơn do các khoản phí mà Nhà cungcấp dịch vụ của Người nhận tính cho họ và các khoản thuế nước ngoài.

    3.7.1.                 Nếuchúng tôi tính Phí dịch vụ, khoản phí này có thể khác nhau tùy vào loạiChuyển tiền bạn đang thực hiện (ví dụ như dựa trên đích đến của bạn và Ngườinhận và số tiền bạn muốn gửi).

    3.7.2.                 Khichúng tôi tham chiếu đến một tỷ giá hối đoái trong Thỏa thuận này, có nghĩalà tỷ giá do chúng tôi quy định cho cặp tiền tệ liên quan thường sẽ thay đổihằng ngày. Đối với một số cặp, sẽ có sự chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái màchúng tôi mua ngoại tệ và tỷ giá hối đoái được cung cấp cho bạn, được thiết kếđể bao gồm chi phí vận hành và rủi ro tỷ giá hối đoái di chuyển giữa thời gianchúng tôi gửi Số tiền thanh toán đến Người nhận và nhận Số tiền gửi từ bạn.

    3.7.3.                 Phídịch vụ và tỷ giá hối đoái của chúng tôi có sẵn trên trang web của chúng tôi vàtrong Ứng dụng. Phí dịch vụ và sẽ được cung cấp cho bạn trong Ứng dụng trướckhi bạn xác nhận việc Chuyển tiền.

3.8.                 Bạncó thể chọn tham gia Chương trình giới thiệu của chúng tôi. Nếu bạn tham giaChương trình giới thiệu, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiệncủa Chương trình giới thiệu, có trênhttps://www.taptapsend.com/referrals-terms.

4.                 NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI

4.1.                 TheoThỏa thuận này, chúng tôi đồng ý cung cấp Dịch vụ cho bạn thông qua sự cẩnthận hợp lý. Bạn xác nhận rằng Dịch vụ có thể không sẵn có, toàn bộ hoặc mộtphần, ở một số khu vực, quốc gia hoặc khu vực pháp lý nhất định.

4.2.                 Chúngtôi không có nghĩa vụ xử lý bất kỳ Chuyển tiền cụ thể nào. Khi bạn gửi Chỉ thịthanh toán, bạn yêu cầu chúng tôi xử lý Chuyển tiền thay mặt cho bạn và đồng ýthực hiện việc Chuyển tiền. Theo quyết định của riêng mình, chúng tôi có thểlựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận xử lý việc Chuyển tiền đó (theoPhần 6).

4.3.                 Chúngtôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn đăng ký Dịch vụ và có thể yêu cầubạn cung cấp thông tin vào những thời điểm khác để đáp ứng các yêu cầu pháp lýcủa chúng tôi. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ.Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết chi tiết vềcách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin này.

4.4.                 Thờigian chuyển tiền được báo trên trang web của chúng tôi (hoặc ở nơi khác) đạidiện cho dịch vụ “bình thường”/trung bình và không đảm bảo về Thời gian chuyểntiền hoặc Dịch vụ cá nhân.

4.5.                 Chúngtôi có thể trì hoãn hoặc tạm dừng Chuyển tiền, bao gồm:

    4.5.1.                 đểxác minh danh tính của bạn;

    4.5.2.                 đểphản hồi bất kỳ cảnh báo bảo mật nào chúng tôi nhận được liên quan đến việc bạnsử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Chuyển tiền cụ thể nào;

    4.5.3.                 đểxác thực Chỉ thị thanh toán của bạn;

    4.5.4.                 dosự cố hệ thống trong nội bộ các Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc

    4.5.5.                 hoặcđể tuân thủ luật pháp hiện hành.

4.6.                 Chúngtôi có thể gửi và nhận thông báo liên quan đến Chuyển tiền qua email, SMS vàthông báo qua Ứng dụng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho bạn thông tinsau khi chấp nhận Chỉ thị thanh toán để bạn có thể xác định Chuyển tiền, cùngvới thông tin chi tiết của Người nhận, thông tin chi tiết về Số tiền chuyển ởloại tiền tệ được sử dụng trong Chuyển tiền, mọi khoản Phí dịch vụ mà chúngtôi có thể tính hoặc mọi khoản phí mà Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính, số tiềnnhận được ở đồng ngoại tệ, tỷ giá hối đoái và ngày nhận Chỉ thị thanh toán.Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về giải pháp xử lý lỗivà quyền hủy của bạn, cũng như chi tiết về cơ quan quản lý tại bang của bạn vàCục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng khi bạn muốn khiếu nại về dịch vụ củachúng tôi.

4.7.                 Chúngtôi sẽ cố gắng duy trì thông tin cập nhật liên quan đến tính khả dụng của Nhàcung cấp dịch vụ bằng cách cung cấp thông tin đó trên trang web hoặc Ứng dụngcủa chúng tôi.

5.                 NGHĨA VỤ CỦA BẠN

5.1.                 Bạnđồng ý rằng:

    5.1.1.                 bạnsẽ không truy cập, sử dụng hoặc tìm cách sử dụng Dịch vụ để cung cấp bất kỳChỉ thị thanh toán nào trừ khi bạn tối thiểu đủ mười tám (18) tuổi vàcó năng lực pháp lý để hình thành hợp đồng pháp lý ràng buộc ở bất kỳ khuvực pháp lý liên quan nào;

    5.1.2.                 đốivới mỗi Chỉ thị thanh toán bạn gửi, chúng tôi có thể tính Phí dịch vụ ngoài Sốtiền gửi. Thanh toán sẽ đến hạn vào thời điểm bạn gửi Chỉ thị thanh toán. Đếnphạm vi được pháp luật cho phép, Phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại trừ khiđược quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Nếu bạn gửi Chỉ thị thanh toánkhiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các khoản phí, bao gồm nhưngkhông giới hạn ở giao dịch bồi hoàn hoặc các khoản phí khác, bạn đồng ýhoàn bồi hoàn cho chúng tôi tất cả các khoản phí đó; và

    5.1.3.                 liênquan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ của bạn, bạn sẽ:

                 5.1.3.1.                 cungcấp cho chúng tôi bằng chứng đúng sự thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ vềdanh tính của bạn, và nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân của bạn nếu và khithông tin đó thay đổi;

                 5.1.3.2.                 cungcấp cho chúng tôi mọi giấy tờ nhận dạng có thể được chúng tôi yêu cầu;

                 5.1.3.3.                 cungcấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về một hoặc nhiều Công cụ thanh toán;

                 5.1.3.4.                 cungcấp cho chúng tôi thông tin đúng sự thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ nhưchúng tôi nêu trên trang web là bắt buộc để nhận Dịch vụ và bất kỳ thông tinnào khác có thể được yêu cầu liên quan đến Người nhận; và

                 5.1.3.5.                 cungcấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào khác cần cung cấp để Chỉ thị thanh toánđược thực hiện đúng cách, khi bạn chuẩn bị Chỉ thị thanh toán trên Ứng dụngcủa chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi liên hệ với bạn để biết thêm thông tin liênquan đến Chỉ thị thanh toán.

5.2.                 Bạnphải nỗ lực hết sức để bảo mật thông tin đăng nhập của mình và ngăn chặn truycập trái phép vào Dịch vụ bằng cách:

    5.2.1.                 thườngxuyên thay đổi Mật khẩu của bạn và đảm bảo mật khẩu không được sử dụng cho cácdịch vụ khác;

    5.2.2.                 liênhệ với chúng tôi (theo chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới) nếu có ai hỏi bạnvề Mật khẩu của bạn;

    5.2.3.                 thiếtlập xác thực 2 bước khi được nhắc; và

    5.2.4.                 giữan toàn cho tài khoản email của bạn. Hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu địachỉ email của bạn bị xâm nhập.

5.3.                 Liênhệ với chúng tôi nếu bạn nghi ngờ thông tin đăng nhập của bạn đã bị xâm phạm.Nếu bạn nghi ngờ thông tin đăng nhập hoặc thông tin bảo mật khác của bạn bịđánh cắp, bị mất, được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn hoặc bị xâmphạm, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi (theo chi tiết trong phần Liên hệ bêndưới); bạn cũng nên thay đổi Mật khẩu của mình. Mọi sự chậm trễ không chínhđáng trong việc thông báo cho chúng tôi đều có thể ảnh hưởng đến tính bảo mậtdữ liệu của bạn (bao gồm Công cụ thanh toán của bạn) và khiến bạn chịu tráchnhiệm cho các tổn thất tài chính.

5.4.                 Trừkhi được pháp luật yêu cầu làm như vậy, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ tráchnhiệm pháp lý nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại đối với bạn hoặc bất kỳ bênthứ ba nào do không thanh toán hoặc trì hoãn thanh toán Số tiền thanh toáncho Người nhận hoặc không thực hiện Chuyển tiền theo Dịch vụ nếu bạn vi phạmnghiêm trọng các nghĩa vụ được liệt kê trong Phần 5 này, hoặc nếu các khoảnkhông thanh toán, chậm trễ hoặc thất bại nói trên là do Nhà cung cấp dịch vụgây ra.

5.5.                 Khibạn sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này, bạn có trách nhiệm đảm bảo tất cả cácchi tiết đều chính xác trước khi gửi. Bạn sẽ có cơ hội xác nhận Chỉ thị thanhtoán trước khi gửi và bạn phải kiểm tra chi tiết một cách cẩn thận.

5.6.                 Tổngsố tiền bạn sẽ được yêu cầu thanh toán, bao gồm Phí dịch vụ, mọi khoản thuế màchúng tôi tính và tỷ giá hối đoái liên quan sẽ được hiển thị rõ ràng trên Ứngdụng trước khi bạn được yêu cầu xác nhận Chỉ thị thanh toán của mình. Số tiềnchính xác mà Người nhận nhận được có thể phải chịu các khoản phí và thuế địaphương. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị thanh toán tại thời điểm này là hoàn toàntùy chọn.

5.7.                 Cácbên khác có thể áp đặt thuế, phí hoặc lệ phí cho bạn, ví dụ: để sử dụng Côngcụ thanh toán cụ thể để cấp tiền cho việc Chuyển tiền. Các khoản phí này cóthể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí thấu chi trái phép do ngân hàng ápđặt nếu không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn và/hoặc tổ chứcphát hành Công cụ thanh toán đã chọn sẽ tính phí khi bạn thanh toán cho chúngtôi.

5.8.                 Nhữngtrường hợp khác có thể áp đặt thuế, phí hoặc lệ phí cho Người nhận, ví dụ: đểrút Số tiền thanh toán, Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí rút tiền. Chúngtôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn gửi tiền bổ sung để chi trả cho khoản phíđó. Bạn có chọn trả khoản phí đó hay không hoàn toàn là lựa chọn củabạn.

5.9.                 Cảbạn và Người nhận sẽ chỉ hành động thay mặt cho chính mình. Bạn không đượcgửi Chỉ thị thanh toán thay mặt cho người khác.

5.10.                 Khisử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân thủ Thỏa thuận này cũng như bất kỳ luật, quy tắc hoặcquy định hiện hành nào. Việc sử dụng Dịch vụ này để Chuyển tiền liên quan đếnhoạt động bất hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, gian lận và tàitrợ của các tổ chức khủng bố là hành vi vi phạm.

5.11.                 Khisử dụng Dịch vụ hoặc khi tương tác với chúng tôi, với người dùng khác hoặc vớibên thứ ba (liên quan đến Dịch vụ), bạn sẽ không:

5.11.1.                 viphạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi;

5.11.2.                 tạonhiều hơn một đăng ký mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi;

5.11.3.                 cungcấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn; hoặc

5.11.4.                 từchối xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bằngchứng về danh tính hoặc từ chối hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào.

5.12.                 Nếubạn cho rằng một người nào đó có thể đang sử dụng thông tin đăng nhập của bạnhoặc các thông tin bảo mật khác mà không có sự cho phép của bạn, bạn phải thôngbáo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin trongphần Liên hệ dưới đây.

6.                 QUYỀN TỪ CHỐI, TẠM DỪNG HOẶC HỦY CHỈTHỊ THANH TOÁN HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

6.1.                 Bạnđồng ý rằng chúng tôi có thể áp dụng giới hạn cho số tiền bạn có thể gửi choNgười nhận. Chúng tôi có thể thực hiện việc này trên cơ sở Chuyển tiền hoặctrên cơ sở tổng hợp và liên quan đến một bộ thông tin đăng ký hoặc một Côngcụ thanh toán hoặc theo các bộ thông tin đăng ký hoặc Công cụ thanh toánliên quan.

6.2.                 Chúngtôi có thể từ chối bất kỳ Chỉ thị thanh toán nào nếu chúng tôi tin rằng:

    6.2.1.                 chỉthị sẽ khiến bạn vượt quá bất kỳ giới hạn Chuyển tiền nào mà chúng tôi đã ápdụng hoặc giới thiệu;

    6.2.2.                  chỉ thị vi phạm Thỏa thuận này;

    6.2.3.                 ngườikhác đang cố gắng thực hiện Chỉ thị Thanh toán mà không có sự cho phép của bạn;hoặc

    6.2.4.                 bạncó thể hành động bất hợp pháp hoặc chúng tôi sẽ vi phạm pháp luật nếu chophép Chuyển tiền.

6.3.                 Chúngtôi có thể tạm dừng việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu chúng tôi tin rằng:

    6.3.1.                  người khác có thể đang cố gắng sử dụng Dịchvụ mà không có sự cho phép của bạn; hoặc

    6.3.2.                  chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

6.4.                 Đểtuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp liên quan, chúng tôi cóquyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc bằng chứng liên quan đến Chỉ thịthanh toán.

6.5.                 Chúngtôi thường sẽ thông báo cho bạn trước hoặc ngay sau khi từ chối, tạm dừng hoặchủy Chỉ thị thanh toán hoặc sử dụng Dịch vụ và sẽ cung cấp lý do cho việc này.Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp lý do hoặc bất kỳ thông tin nào nếu làmnhư vậy sẽ vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm các biện pháp bảo mật của chúng tôi.

7.                 QUYỀN HỦY; HOÀN TIỀN CỦABẠN

7.1.                 Trongphạm vi luật pháp cho phép, sau khi chúng tôi nhận được Chỉ thị thanh toán từbạn, chúng tôi sẽ thực hiện Chuyển tiền ngay lập tức.  Miễn là Số tiền thanh toán chưa được gửi vàotài khoản của Người nhận, bạn có ba mươi (30) phút kể từ khi chúng tôi nhậnđược Chỉ thị thanh toán để hủy Chuyển tiền; với điều kiện là Người nhận chưanhận được tiền. Chúng tôi sẽ xem một Chỉ thị thanh toán là đã nhận từ bạntại thời điểm chúng tôi thực sự nhận được Chỉ thị thanh toán đó. Thông thường,đây sẽ là thời điểm bạn xác nhận Chỉ thị thanh toán, dù đó có phải là tronggiờ làm việc hay không.  

7.2.                 Đểhủy Chỉ thị thanh toán hoặc yêu cầu hoàn tiền, bạn phải liên hệ với chúng tôibằng văn bản (bao gồm qua email) hoặc gọi điện đến một trong các điểm liên hệđược liệt kê trong phần Liên hệ bên dưới trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khixử lý Chỉ thị thanh toán. Khi liên hệ với chúng tôi, bạn phải cung cấp họtên, địa chỉ và số điện thoại của Người gửi cùng với Mã số nhận dạngchuyển tiền, Số tiền gửi và lý do bạn yêu cầu hoàn tiền. Miễn là Số tiềnthanh toán chưa được gửi vào tài khoản của Người nhận, chúng tôi sẽ hoàn tiềncho bạn, bao gồm mọi Phí dịch vụ (và thuế mà chúng tôi tính trừ khi bị luậtpháp cấm) trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu hủy Chuyểntiền.  

7.3.                 Chúngtôi cũng sẽ hoàn tiền nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu cơ quan phát hành Côngcụ thanh toán của bạn yêu cầu.

7.4.                 Tuynhiên, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu hoàn tiền của bạn nếu chúng tôi có thểchứng minh:

    7.4.1.                 bạnđã gian lận;

    7.4.2.                 bạncố ý hoặc với sơ suất rõ ràng không thực hiện tất cả các bước hợp lý để giữ bímật thông tin đăng nhập hoặc thông tin bảo mật khác của bạn;

    7.4.3.                 Ngườinhận đã nhận tiền vào tài khoản của họ tại Nhà cung cấp dịch vụ; hoặc

    7.4.4.                 cólỗi trong thông tin tài khoản của Người nhận mà bạn đã gửi cho chúng tôi.

7.5.                 Nếuchúng tôi đã thực hiện Chuyển tiền theo chỉ thị bạn đã cung cấp cho chúngtôi và thông tin chứng minh là không chính xác, chúng tôi không chịu tráchnhiệm cho việc thực hiện Chuyển tiền không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗlực hợp lý để thu hồi tiền. Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho bạn, trong đóphản ánh nỗ lực của chúng tôi khi thực hiện yêu cầu.

7.6.                 Bấtkỳ khoản hoàn tiền nào cũng sẽ được ghi có theo mặc định vào Công cụ thanhtoán được sử dụng để tài trợ cho việc Chuyển tiền, theo cùng loại tiền tệ dùngđể tài trợ cho việc Chuyển tiền.

8.                 GIẢI PHÁP CHO LỖI

 

8.1.                 Nếucó một “Lỗi”, như được định nghĩa trong 12 C.F.R. § 1005.33(a) thì các quytrình xử lý Lỗi như vậy sẽ áp dụng.  Cáclỗi bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lỗi tính toán do chúng tôi gây ra liênquan đến việc Chuyển tiền, hoặc việc vô tình cung cấp Số tiền thanh toán saicho Người nhận.

8.2.                 Nếubạn cho rằng đã xảy ra Lỗi, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 180 ngàykể từ ngày chúng tôi cam kết với bạn rằng khoản tiền sẽ được chuyển đến Ngườinhận.  Khi liên hệ với chúng tôi, bạnphải cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn, Số theo dõi chuyểntiền, Số tiền gửi, Lỗi xảy ra với Chuyển tiền (và lý do bạn tin rằng giaodịch là Lỗi) và tên Người nhận (và số điện thoại hoặc địa chỉ của Người nhận,nếu biết).

Chúngtôi sẽ xác định liệu có xảy ra Lỗi trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi bạnliên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa bất kỳ Lỗi nào trong vòng một (1)ngày làm việc hoặc trong thời gian khả thi một cách hợp lý sau khi nhận đượcchỉ thị của bạn về biện pháp khắc phục thích hợp.  Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kết quả trongvòng ba (3) ngày làm việc sau khi hoàn tất điều tra.  Nếu chúng tôi quyết định rằng không có Lỗi,chúng tôi sẽ gửi giải thích bằng văn bản cho bạn qua email.  Bạn có thể yêu cầu sao chép bất kỳ tài liệunào chúng tôi đã sử dụng trong cuộc điều tra của chúng tôi.

 

9.                 THU THẬP VÀ SỬ DỤNGTHÔNG TIN

9.1.                 Chươngtrình nhận diện khách hàng. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúngtôi thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến bạn và Người nhận, đồng thờichúng tôi cũng có thể tham vấn pháp lý từ các nguồn khác để lấy thông tin vềbạn và Người nhận.

9.2.                 Kiểmtra và xác minh. Chúng tôi có thể xác minh địa chỉ cư trú và thông tin cá nhâncủa bạn để xác nhận danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tincá nhân của bạn cho một cơ quan tư vấn tín dụng, cơ quan này có thể lưu giữhồ sơ về thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể cần xác minh danh tính của Ngườinhận theo cùng cách thức. Tất cả thông tin do bạn cung cấp sẽ được xử lý antoàn và tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Khi chấpnhận Thỏa thuận này, bạn cho phép chúng tôi thực hiện mọi truy vấn mà chúngtôi cho là cần thiết để xác thực thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

9.3.                 Xửlý và truyền dữ liệu. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân củabạn nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ, bao gồm cho các mục đích xác minh như đượcnêu trong Phần 9 này. Bạn cũng đồng ý với việc sử dụng những dữ liệu như vậy đểcho phép chúng tôi và các bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi giao tiếp vớibạn và cho các mục đích pháp lý, kế toán và lưu trữ, phù hợp với các điều khoảncủa Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý cho phép chúng tôichuyển tên, địa chỉ và ngày sinh của bạn cùng với Chỉ thị thanh toán của bạncho các Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, theo yêu cầu của pháp luật. Thôngtin chi tiết đầy đủ được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư của chúngtôi.

9.4.                 Tiếtlộ với chính phủ. Luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về bạn,việc bạn sử dụng Dịch vụ và Chỉ thị thanh toán cho chính phủ hoặc cơ quan cóthẩm quyền khác như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.Bạn công nhận và đồng ý để chúng tôi thực hiện việc này.

9.5.                 Chúngtôi có thể, khi cần thiết, cung cấp Dịch vụ, lưu trữ tất cả thông tin cần thiếtcủa Người nhận để chứng minh danh tính của họ hoặc liên quan đến Chỉ thị thanhtoán cụ thể của họ.

10.                 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

10.1.                 Ứngdụng và Dịch vụ, nội dung và tất cả tài sản trí tuệ liên quan và bao gồm trongđó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, quyền cơ sở dữliệu, nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ) thuộc sở hữu của chúng tôi,các công ty liên kết hoặc các bên thứ ba. Tất cả các quyền, tư cách và lợiích trong và đối với trang web Taptap Send và Dịch vụ vẫn sẽ là tài sản củachúng tôi và/hoặc tài sản của các bên thứ ba khác như vậy.

10.2.                 Chỉđược sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ cho các mục đích được Thỏa thuận này cho phéphoặc được mô tả trên trang web. Bạn được phép chỉ xem và lưu giữ một bản saocủa các trang Ứng dụng Taptap Send cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn.Bạn không được sao chép, xuất bản, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, thamgia chuyển nhượng hoặc bán, đăng tải trên internet hoặc bằng bất kỳ cách nàophân phối hoặc khai thác trang web Taptap Send, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc bất kỳphần nào trong đó cho bất kỳ mục đích sử dụng công cộng hoặc thương mại nào màkhông có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được: (i) sửdụng bất kỳ robot, nhện, máy cào hoặc thiết bị tự động nào khác để truy cập Ứngdụng hoặc Dịch vụ; và/hoặc (ii) xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, thương hiệuhoặc thông báo hoặc chú giải độc quyền nào khác được hiển thị trên trang webTaptap Send (hoặc các trang in của trang web). Tên “Taptap Send” và các tên vàdấu hiệu khác về quyền sở hữu các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Taptap Send đượcđề cập trên trang web Taptap Send là các dấu hiệu độc quyền của chúng tôi hoặcnhãn hiệu độc quyền của các bên thứ ba khác. Các sản phẩm, dịch vụ và tên côngty khác xuất hiện trên trang web có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tươngứng, do đó bạn không được sử dụng, sao chép hoặc tái tạo các dấu hiệu nàytheo bất kỳ cách nào.

11.                  THÔNG TIN LIÊN LẠCĐIỆN TỬ

11.1.                 Bạncông nhận rằng Thỏa thuận này sẽ được ký bằng hình thức điện tử và các loạithông tin sau (“Thông tin liên lạc”) có thể được cung cấp bằng phương tiệnđiện tử:

11.1.1.                 thỏathuận này và mọi sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung đối với Thỏa thuận này;

11.1.2.                 Lịchsử chuyển tiền của bạn thông qua Dịch vụ;

11.1.3.                 mọitiết lộ hoặc thông báo ban đầu, định kỳ hoặc khác được cung cấp liên quanđến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông báo được pháp luật yêucầu;

11.1.4.                 mọithông tin liên lạc về dịch vụ khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thôngtin liên lạc liên quan đến các khiếu nại về lỗi hoặc việc sử dụng Dịch vụ tráiphép; và

11.1.5.                 bấtkỳ thông tin liên lạc nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc chúng tôi.

11.2.                 Dịchvụ không cho phép cung cấp thông tin ở định dạng giấy hoặc thông qua các phươngtiện không phải điện tử khác. Bạn có thể rút lại chấp thuận nhận thông báo ởhình thức điện tử, nhưng nếu bạn làm như vậy, việc sử dụng Dịch vụ của bạnsẽ bị chấm dứt. Để rút lại sự đồng ý của mình, bạn phải liên hệ với chúng tôitheo thông tin chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới.

11.3.                 Bảnsao Thỏa thuận: Bạn có thể xem lại Thỏa thuận này bất cứ lúc nào qua Ứng dụnghoặc trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi email bản sao của các điềukhoản này cho bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ lần đầu. Bạn cũng có thể yêu cầuchúng tôi gửi email cho bạn một bản sao của các điều khoản này (bao gồm mọi sửađổi) bất kỳ lúc nào.

11.4.                 Lịchsử chuyển tiền: Mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn theo địa chỉ emailbạn đã cung cấp, thông báo rằng Lịch sử chuyển tiền hằng tháng của bạn đã sẵnsàng để xem qua Ứng dụng. Bạn cũng có thể tải xuống Lịch sử chuyển tiền từ Ứngdụng để tự lưu giữ hồ sơ.

11.5.                 Bảomật: Nếu chúng tôi phải liên hệ với bạn vì có nguy cơ gian lận hoặc an ninhđáng ngờ hoặc thực tế, chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách gọi điện hoặc nhắn tinđến số điện thoại di động của bạn.

12.                 BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆMPHÁP LÝ

12.1.                 Trongtrường hợp chúng tôi vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này, gây tổn thất cho bạn,chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn Số tiền gửi và bất kỳ khoản phí Dịch vụ nào. Bấtkỳ yêu cầu bồi thường nào do bạn đưa ra phải có bằng chứng từ bất kỳ tàiliệu liên quan có sẵn nào.

12.2.                 Nếubất kỳ tổn thất nào mà bạn chịu không thuộc phạm vi bao gồm trong quyền thanhtoán theo Phần 7 hoặc 8, chúng tôi giới hạn rõ ràng trách nhiệm của chúng tôiđối với tổn thất đó ở mức lớn hơn: (i) số tiền của bất kỳ Phí dịch vụ nào đượcthanh toán cho chúng tôi; và (ii) $500. Giới hạn trách nhiệm này áp dụng chobất kỳ Chuyển tiền, hành động, thiếu sót hoặc sự kiện đơn lẻ nào và cho bấtkỳ số lượng Chuyển tiền, hành động và thiếu sót hoặc sự kiện liên quan nào.

12.3.                 Trongmọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thiệt hại do:

12.3.1.                 bấtkỳ việc không thực hiện Dịch vụ nào do những tình huống có thể được xem là hợplý do các tình huống bất thường và không lường trước nằm ngoài khả năng kiểmsoát hợp lý của chúng tôi, ví dụ như có thể bao gồm sự chậm trễ hoặc lỗi gâyra bởi sự cố với hệ thống hoặc mạng khác (bao gồm những sự cố của Nhà cung cấpdịch vụ), sự cố cơ khí hoặc lỗi xử lý dữ liệu;

12.3.2.                 chúngtôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ luật pháp, quy tắc hoặc quy địnhhiện hành nào; hoặc

12.3.3.                 lỗitrên trang web hoặc với Dịch vụ do thông tin không đầy đủ hoặc không chính xácđược cung cấp cho chúng tôi bởi bạn hoặc bên thứ ba.

12.4.                 Bấtkể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ không chịu tráchnhiệm pháp lý theo bất kỳ lý thuyết sai lầm cá nhân, hợp đồng, làm giàu bấtchính, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đốivới lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, cơ hội kinh doanh bị mất, trừng phạt,các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả, mỗi thiệt hạitrong số đó được chúng tôi loại trừ, bất kể chúng tôi có dự tính trước,hoặc có am hiểu, hoặc đã được thông báo hay không về khả năng xảy ra thiệt hạiđó.

13.                 SỬA ĐỔI

13.1.                 Chúngtôi có thể thực hiện thay đổi đối với thỏa thuận này vì bất kỳ lý do nào sauđây:

13.1.1.                 docó sự thay đổi về yêu cầu pháp lý hoặc quy định;

13.1.2.                 nếuthay đổi mang lại lợi ích cho bạn;

13.1.3.                 phảnánh sự thay đổi về chi phí cung cấp Dịch vụ cho bạn;

13.1.4.                 ứngphó với các rủi ro có thể xảy ra đối với bảo mật khi bạn sử dụng Dịch vụ; hoặc

13.1.5.                 đểđáp lại bất kỳ thay đổi nào khác ảnh hưởng đến chúng tôi, nếu việc truyền đạtảnh hưởng của sự thay đổi cho bạn là công bằng.

13.2.                 Chúngtôi có thể thực hiện các thay đổi hợp lý và tương xứng vì bất kỳ lý do nào khácmà chúng tôi không thể dự đoán, ví dụ như phản hồi với những thay đổi trongngành của chúng tôi, những thay đổi đó ảnh hưởng đến cách chúng tôi muốn cungcấp Dịch vụ cho bạn.

13.3.                 Chúngtôi sẽ thông báo cho bạn về thay đổi đối với Thỏa thuận này ít nhất hai (2)tháng trước khi có hiệu lực. Bạn có thể phản đối sự thay đổi trước khi có hiệulực, việc này sẽ chấm dứt Thỏa thuận. Nếu bạn không phản đối sự thay đổi, chúngtôi sẽ chấp nhận thay đổi của bạn.

13.4.                 Bạnsẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi sắp tới nào đối với Thỏa thuận này quathông báo gửi đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

14.                 CHẤM DỨT

14.1.                 Thỏathuận này sẽ tiếp tục cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận.

14.2.                 Bạncó thể chấm dứt Thỏa thuận này miễn phí, vào bất kỳ lúc nào đội ngũ hỗ trợkhách hàng của chúng tôi hoạt động, bằng cách liên hệ với chúng tôi theothông tin chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới.

14.3.                 Trừkhi được quy định trong Phần 14.4 dưới đây, chúng tôi có thể chấm dứt Thỏathuận này và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, với thông báohai (2) tháng.

14.4.                 Chúngtôi có thể chấm dứt Thỏa thuận cho phép bạn truy cập Dịch vụ mà không cần thôngbáo trước nếu:

14.4.1.                 chúngtôi tin một cách hợp lý rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ một cách gian lận hoặcphi pháp; hoặc

14.4.2.                 chúngtôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp hiện hành.

14.5.                 Chúngtôi sẽ thông báo cho bạn về việc chấm dứt ngay khi có thể, nếu được pháp luậthiện hành cho phép.

14.6.                 Trongtrường hợp chấm dứt, chúng tôi sẽ ngừng xử lý bất kỳ Chỉ thị thanh toán nàothêm khi nhận được thông báo chấm dứt, nhưng sẽ tiếp tục xử lý Chỉ thị thanhtoán đã gửi và vẫn đang chờ trước khi nhận được biên nhận như vậy. Nghĩa vụthanh toán của bạn đối với chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứtThỏa thuận này.

15.                 KHIẾU NẠI/BỒI THƯỜNG

15.1.                 Nếubạn có khiếu nại về một Lỗi, khiếu nại đó sẽ được giải quyết dựa trên các quytrình nêu trong Phần 8.  Nếu bạn có bấtkỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, vui lòng gửiemail cho chúng tôi theo thông tin chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới. Chúngtôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng năm (5) ngày làmviệc.

15.2.                 Chúngtôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết khiếu nại của bạn sớm nhất có thể và gửicho bạn phản hồi cuối cùng qua email trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khinhận được khiếu nại. Trong những trường hợp ngoại lệ, vì những lý do nằm ngoàitầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để trả lời.Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư trả lời chờ trong vòng mười lăm (15) ngày kể từkhi nhận được khiếu nại của bạn để báo cho bạn biết khi nào bạn sẽ nhận đượccâu trả lời cuối cùng của chúng tôi. Phản hồi cuối cùng sẽ không muộn hơn bamươi lăm (35) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn.

15.3.                 Nếubạn không nhận được câu trả lời cuối cùng đúng hạn, hoặc bạn không hài lòng vớicâu trả lời cuối cùng của chúng tôi, bạn có quyền chuyển khiếu nại của bạn đếnCục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (“CFPB”),thông tin chi tiết có tại https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb. Bạn cũng cóthể gọi điện cho họ theo số (855)-411-CFPB. Xin lưu ý rằng thanh tra viên cóthể không xem xét khiếu nại nếu bạn chưa từng trao cho chúng tôi cơ hội giảiquyết trước đó.

15.4.                 Ngoàira, bạn có thể gửi khiếu nại của mình đến Phòng nghiệp vụ ngân hàng tiểu bang. Thông tin liên quan đến chi tiết liênhệ của Phòng nghiệp vụ ngân hàng tiểu bang có trên biên nhận của bạn.

16.                 THÔNG TIN CHUNG

16.1.                 Luậtđiều chỉnh: Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang New York. Mọitranh chấp giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ và/hoặc Thỏa thuận nàycó thể được đưa ra tòa án của New York.

16.2.                 Khôngcó quyền của bên thứ ba: Không có nội dung nào được nêu rõ hoặc đề cập trongThỏa thuận này sẽ được hiểu là cung cấp cho bất kỳ người nào không phải là cácbên tham gia Thỏa thuận này bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục hoặc yêu cầu theohoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuậnnày. Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này chỉ dành cholợi ích duy nhất và độc quyền của các bên đối với Thỏa thuận này và người kếnhiệm của những bên đó và những bên được nhượng quyền được phép.

16.3.                 Miễntrừ: Việc miễn trừ bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này sẽ có hiệu lựctrừ khi được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi Bên miễn. Việc bất kỳ Bên nàokhông yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản hoặc nghĩa vụ nào của Thỏa thuận này,hoặc việc bất kỳ Bên nào vi phạm Thỏa thuận này sẽ không ngăn chặn bất kỳ việcthực thi theo điều khoản hoặc nghĩa vụ đó hoặc bị coi là từ bỏ bất kỳ vi phạmnào sau đó đối với Thỏa thuận này.

16.4.                 Chuyểnnhượng quyền: Bạn không được chuyển giao bất kỳ quyền, lợi ích, trách nhiệmpháp lý và/hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này. Bạn xác nhận và đồngý rằng chúng tôi sẽ có toàn quyền và tuyệt đối đổi mới, chuyển nhượng hoặcchỉ định Thỏa thuận này và/hoặc các quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý củamình, và/hoặc các nghĩa vụ của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào mà không có sựđồng ý của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở, liên quan đến việc sáp nhập,mua lại hoặc các hoạt động tái tổ chức khác của công ty liên quan đến TaptapSend.

16.5.                 Toànbộ thỏa thuận: Thỏa thuận này (bao gồm mọi giấy tờ, tài liệu hoặc thông tinđược kết hợp ở đây) sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên và thay thếtất cả các thỏa thuận sơ bộ, thỏa thuận hoặc tuyên bố trước đó của hoặc giữacác Bên, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào, bằng văn bản hoặc bằng lời nói liên quanđến vấn đề trong Thỏa thuận này.

16.6.                 Hiệulực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợplệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, tính hợp lệ, tính hợp pháp và tínhthi hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm theobất kỳ hình thức nào, và bạn đồng ý chấp nhận việc thay thế điều khoản khônghợp lệ, không hợp pháp và không thể thực thi bằng điều khoản hợp lệ, pháp lývà có thể thực thi, đạt được trong phạm vi hợp pháp lớn nhất theo Thỏa thuậnnày, kinh tế, kinh doanh và các mục đích khác của điều khoản không hợp lệ,không hợp pháp hoặc không thể thực thi như vậy.

Thôngtin liên hệ

Cáchtốt nhất để liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào là gửi email đến địachỉ support@taptapsend.com. Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số 833 9160670.